Biochemia białek w aspekcie biotechnologii środowiskowej
  Koordynator dr Danuta Wojcieszyńska
  Prowadzący    
  dr Danuta Wojcieszyńska    
  dr Urszula Guzik    
       
       
       
  Terminy Zajęć    

 

  ćwiczenia      
         
  Plan zajęć      
         
         
         
         
  wykłady      
         
         
         
  Materiały  
     
  Sylabus  
     
  ćwiczenie 1  
  ćwiczenie 2  
  ćwiczenie 3  
  ćwiczenie 4