Design and preparation of expression constructs for plant functional genomics
  Koordynator dr Mirosław Kwaśniewski
  Prowadzący    
  dr Jonas Krebs    
  dr Mirosław Kwaśniewski    
  Terminy Zajęć    

 

         
  terminarz      
         
         
         
         
  Materiały  
  Sylabus  
     
  Manual  
     
  Lista  
  uczestników