Ekologia mikroorganizmów
  Koordynator dr Tomasz Płociniczak
  Prowadzący    
  dr Tomasz Płociniczak    
  mgr Małgorzata Kukla    
       
       
       
  Terminy Zajęć    

 

  ćwiczenia      
         
  Plan zajęć      
         
         
         
         
  wykłady      
         
         
         
  Materiały  
     
  Sylabus  
     
  ćwiczenie 1  
  ćwiczenie 2  
  ćwiczenie 3  
  ćwiczenie 4  
  ćwiczenie 5