Zajęcia w ramach kursu języka specjalnościowego English in Biotechnology prowadzone są przez lektorów Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych we współpracy z wybranymi pracownikami Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, nazywanych dalej konsultantami naukowymi.
English in biotechnology
  Koordynator mgr Barbara Sielańczyk
  Prowadzący    
  mgr Barbara Sielańczyk Studium Praktycznej Nauki Języków barbara.sielanczyk@us.edu.pl
  mgr Marzena Maciejko Studium Praktycznej Nauki Języków z.maciejko@chello.pl
  mgr Katarzyna Radzięda Studium Praktycznej Nauki Języków katarzyna.radzieda@yahoo.com
  Terminy Zajęć  

Środa, WBIOŚ, ul. Jagiellońska

mgr Barbara Sielańczyk poziom A2 15.00 - 16.30 sala B110
  poziom C1 16.30 - 18.00 sala B110
  poziom B1 18.00 - 19.30 sala B110
  poziom C1 19.30 - 21.00 sala B110
mgr Marzena Maciejko poziom B1 15.00 - 16.30 Aula do 30.03, od 01.04 sala B01
  poziom B1 16.30 - 18.00 Aula do 30.03, od 01.04 sala B01
  poziom B1 18.00 - 19.30 Aula do 30.03, od 01.04 sala B01
mgr Katarzyna Radzięda poziom B2 15.00 - 16.30 sala C47
  poziom B2 16.30 - 18.00 sala C47
  poziom B2 18.00 - 19.30 sala C47
  Materiały  
   
  do pobrania  
     
  Plan zajęć  
     
 

Zasady

zaliczenia

 
     
  Sylabus  
 
 
  Konsultanci naukowi      
  dr Dominika Idziak Katedra Anatomii i Cytologii Roślin (BRU) didziak@us.edu.pl 32 2009 553
  dr Agata Burian Zakład Biofizyki i Morfogenezy Roślin (BRU) agata.burian@us.edu.pl 32 2009 563
  dr Izabela Dobrowolsa Zakład Biologii Komórki (BRU) izadobrowolska@interia.pl 32 2009 447
  dr Eugeniusz Małkowski Katedra Fizjologii Roślin (BRU, BŚ) eugeniusz.malkowski@us.edu.pl 32 2009 561
  dr Justyna Guzy-Wróbelska Katedra Genetyki (BRU) justyna.guzy-wrobelska@us.edu.pl 32 2009 457
  dr Katarzyna Hupert-Kocurek Katedra Biochemii (BRU) katarzyna.hupert-kocurek@us.edu.pl 32 2009 462
  dr Stanisława Doleżych Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii (BŚ) stanislawa.dolezych@us.edu.pl 32 2587 737
  dr hab. Piotr Swiątek Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt (BŚ) piotr.swiatek@us.edu.pl 32 3591 361
  mgr Anna Markowicz Katedra Mikrobiologii (BŚ) anna.markowicz@us.edu.pl 32 2009 470
  dr Aleksandra Rusin Instytut Onkologii (IO) arusin@io.gliwice.pl  
  dr Magdalena Olbryt Instytut Onkologii (IO) molbryt@io.gliwice.pl  
  dr Dorota Butkiewicz Instytut Onkologii (IO) dorotab@rocketmail.com  

Konsultanci naukowi do przedmiotu English in Biotechnology

to osoby, powołane w każdej Katedrze/Zakładzie, przypisanej do kierunku Biotechnologia, które będą wspomagać lektorów w prowadzeniu zajęć

Do obowiązków konsultantów merytorycznych w ramach zajęć „English in Biotechnology” należy:

  1. Wspomaganie podopiecznych w zrozumieniu tekstów publikacji naukowych
    o charakterze przeglądowym i eksperymentalnym.
  2. Nadzór przy przygotowywaniu przez podopiecznych prezentacji i streszczeń publikacji naukowych.
  3. Pomoc w przygotowaniu listy trudniejszych terminów.
  4. Wystawienie każdemu z podopiecznych ocen, zgodnie z zasadami zaliczenia, zawartymi w odrębnym pliku.
  5. Każdemu z konsultantów zaleca się wizytację przynajmniej jednych zajęć dydaktycznych.