GMO w biotechnologii środowiska
  Koordynator dr Katarzyna Hupert-Kocurek
  Prowadzący    
  dr Katarzyna Hupert-Kocurek    
  Terminy Zajęć      

 

  wykłady        
1. GMO w biotechnologii środowiska - wprowadzenie  
4.05.2011
  B-01
2 Metody pozyskiwania i znaczenie GMO  
11.05.2011
  B-01
3 GMO w przemyśle i ochronie środowiska  
18.05.2011
  B-01
4 Monitoring GMO w środowisku  
25.05.2011
  B-01
5 GMO - za czy przeciw?  
1.06.2011
  B-01
           
  Materiały  
     
  Sylabus  
     
  wykłady  
     
  Lista  
  uczesników