Zastosowanie chromatografii cieczowej w biotechnologii środowiskowej
  Koordynator dr Sławomir Maślanka
  Prowadzący    
  dr Sławomir Maślanka    
  mgr Agnieszka Nowak    
       
       
       
  Terminy Zajęć    

 

  ćwiczenia      
  harmonogram ćwiczeń      
         
         
         
         
         
         
  wykłady      
  07.11.2011 - wykład nr 1 - Aula przy ulicy Jagiellońskiej, godz. 8.00      
  14.11.2011 - wykład nr 2 - Aula przy ulicy Jagiellońskiej, godz. 8.00      
         
  Materiały  
     
  Sylabus  
     
  Manual ćw 1  
  Manual ćw 2  
  Manual ćw 3  
     
  Wykłady  
     
  Sprawozdanie  
     
  Grupy  

 

 Autorem zdjęć jest Sławomir Maślanka.

 Galeria zdjęć