Kurs wyrównawczy z fizyki
  Koordynator  
  Prowadzący    
  dr Joanna Szymanowska-Pułka    
  mgr Jerzy Karczewski    
       
       
       
  Terminy Zajęć    

 

  ćwiczenia      
         
         
         
         
         
         
  wykłady      
         
         
         
  Materiały  
     
  Plan