Metody oceny potencjału biodegradacyjnego mikroorganizmów
  Koordynator dr Katarzyna Hupert-Kocurek
  Prowadzący    
  dr Katarzyna Hupert-Kocurek    
  dr Jolanta Pająk    
  dr Bożena Nowak    
  mgr Anna Markowicz    
  mgr Sławomir Borymski    
  Terminy Zajęć    

 

  ćwiczenia      
1. Izolacja szczepów zdolnych do rozkładu jedno- i wielopierścieniowych związków aromatycznych 05.04.2011   Katedra Mikrobiologii A118
2. Izolacja DNA genomowego i plazmidowego ze szczepów zdolnych do rozkładu jedno- i wielopierścieniowych związków aromatycznych 12.04.2011   Katedra Mikrobiologii A118
3. Identyfikacja genów kodujących dioksygenazy katecholowe metodą PCR 19.04.2011   Katedra Biochemii A118
4. Klonowanie genu 2,3-dioksygenazy katecholowej w wektorze pUC19 10.05.2011   Katedra Biochemii A118
5. Oznaczanie aktywności 2,3-dioksygenazy katecholowej w komórkach transformantów 17.05.2011   Katedra Biochemii A118
6. Ocena potencjału degradacyjnego mikroorganizmów z zastosowaniem systemów ekspertowych 31.05.2011   Katedra Biochemii sala komputerowa
  wykłady      
  Zastosowanie systemów ekspertowych w biotechnologii 18.05.2011   Aula ul.Jagiellońska
  Konstrukcja systemów ekspertowych 25.05.2011   Aula ul.Jagiellońska
         
  Materiały  
  sylabus  
     
  ćwiczenia  
     
     
     
     
     
  Grupa 1  
  Grupa 2