Mikropropagacja roślin
  Koordynator dr Marek Gaj
  Prowadzący    
  dr hab. prof. UŚ Małgorzata Gaj    
       
       
       
       
  Terminy Zajęć    

 

         
  Plan zajęć      
         
         
         
         
         
         
         
  Materiały  
     
  Sylabus  
     
  Manual  
     
     
     
     
     
     

 

 Galeria zdjęć