Technika patch-clamp i jej zastosowanie w biotechnologii roślin
  Koordynator dr Agnieszka Siemieniuk
  Prowadzący    
  dr Agnieszka Siemieniuk    
       
       
       
       
  Terminy Zajęć    

 

       
  Plan zajęć      
         
         
         
         
         
       
         
         
         
  Materiały  
     
  Sylabus  
     
  Manual  
     
  Lista
uczestników
 
     
  Karta
pracy
 
     
     

 

 Galeria zdjęć

 Autorką zdjęć jest dr Agnieszka Siemieniuk