Strategia TILLING w hodowli roślin
  Koordynator dr Anna Labocha -Pawłowska
  Prowadzący    
  dr Anna Labocha -Pawłowska    
  mgr Beata Chmielewska    
  dr Marzena Kurowska    
  mgr Miriam Szurman    
  mgr Milena Wężyk    
  Terminy Zajęć      

 

           
  terminarz  
   
     
   
     
   
           
     
   
           
  Materiały  
     
  Sylabus  
     
  Manual  
     
  Lista  
  uczestników