Wykorzystanie internetowych eksploratoriów w nauczaniu przedmiotów rolniczych, biotechnologicznych i biologicznych
  Koordynator dr hab. Bogdan Doleżych
  Prowadzący    
  dr hab. Bogdan Doleżych    
       
       
       
       
  Terminy Zajęć    

 

       
  Przeczytaj przed rozpoczęciem kursu      
  Ogłoszenie z dnia 20.11.2012      
         
  Plan zajęć      
         
         
         
       
         
         
         
  Materiały  
     
  Sylabus  
     
  Lista
uczestników
 
     
  do pobrania  
     
     
     
     

 

 Galeria zdjęć