Wykorzystanie mikroskopii fluorescencyjnej w badaniach genomów roślin użytkowych
  Koordynator dr Dominika Idziak
  Prowadzący    
  Dr Dominika Idziak    
  Mgr Hanna Sas-Nowosielska    
       
       
       
  Terminy Zajęć    

 

         
  szczegółowy harmonogram w pliku (załącznik: Harmonogram kursu)      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  Materiały  
     
  Sylabus  
     
  Manual