logo
baner

Plan wykładów w ramach School on Plant and Microbial Biotechnology

Day

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

29.03.2012

11:00-12:30, room: B-110
Prof. dr J. Gescher:

Introduction to pathway profiling

Axenic seed germination

13:30-15:00, room: B-110
Prof. dr J. Gescher:

The anaerobic food chain and biogas production

Concepts of biofuel production

10:30-12:00, room: C-47
Dr M. A. Kenward:

Vaccines

13:30-15:00, room: C-47
Dr M. A. Kenward:

Monoclonal Antibody

30.03.2012

09:00-10:30, room: B-01
Dr T. Baldwin:

The New Green revolution

GM Cotton

12:00-13:30, room: B-01
Dr T. Baldwin:

Introduction to pathway profiling

Axenic seed germination

09:00-10:30, room: B-110
Dr H. Khan:

Current issues in world’s agriculture related to food security

Use of advanced technologies to enhance production of food crops

12:00-13:30, room: B-110
Dr H. Khan:

Role of biotechnology for improving tolerance to biotic stresses in rice (Oryza sativa)

Importance of biotechnology for improving tolerance to environmental stresses and nutritional traits in rice (Oryza sativa)

02.04.2012

08:30-10:00, room: B-110
Dr H. Buczkowski:

Rozwój szczepionek znakowanych przeciwko wirusom księgosuszu i pomoru małych przeżuwaczy

Wirus księgosuszu, RIP
(AD 370-2010)

15:30-17:00, room: B-01
Dr H. Buczkowski:

Rozwój poliwalentnej szczepionki znakowanej przeciwko pomorowi małych przeżuwaczy, chorobie niebieskiego języka i gorączce doliny Rift

09:00-10:30, room: C-47
Dr inż. E. Kaczorek

Ropa naftowa i produkty jej przerobu jako źródło skażenia środowiska naturalnego
Syntetyczne i naturalne związki powierzchniowo czynne w kontekście ochrony środowiska

16:00-17:30, room: C-47
Dr inż. E. Kaczorek

Zastosowanie surfaktantów
w biodegradacji substancji ropopochodnych

Właściwości powierzchniowe mikroorganizmów a biodegradacja węglowodorów

03.04.2012

08:30-10:00, room: B-110
Dr hab. T. Borowski:

Wprowadzenie do modelowania molekularnego

09:00-10:30, room: C-47
Prof. dr hab. J. Długoński

Grzyby mikroskopowe
w ekstremalnych warunkach środowiskowych i nie tylko

15:30-17:00, room: B-01
Dr hab. T. Borowski

Modelowanie molekularne
w naukach biologicznych:
od zrozumienia mechanizmu reakcji biochemicznej do projektowania nowych białek

16:00-17:30, room: C-47
Dr Izabela Kałucka

Ektomikoryza i jej znaczenie dla efektywnej gospodarki leśnej i produkcji owocników grzybów

04.04.2012

08:30-10:00, room: B-110
Dr Izabela Kałucka

Mikoryza arbuskularna i jej znaczenie dla produkcji roślinnej i fitoremediacji

08:30-10:00, room: C-47
Dr J. Kapusta

Wykorzystanie roślin transgenicznych do wytwarzania szczepionek
i innych biofarmaceutyków

11:00-12:30, room: B-01
Prof. dr hab. J. Długoński

Zanieczyszczenia przemysłowe i grzyby mikroskopowe – wzajemne oddziaływania i co z tego wynika dla praktyki

13:00-14:30, room: B-01
Dr J. Kapusta

Agrobacterium tumefaciens - uniwersalny wektor do transformacji komórek eukariotycznych