NOWSZE WIADOMOŚCI


Warsztaty z przedsiębiorczości

Informacja o możliwości składania ofert na usługę szkoleniową w ramach projektu "Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia - ATRINBIOTECH" (załącznik).


PRZYZNANO ZAPOMOGI NA ROK 2011

W dniu 09 listopada 2011 r. stosowna komisja zakończyła postępowanie w sprawie przyznania zapomóg losowych na rok 2011. Wpłynęło sześć wniosków, przyznane zostały trzy zapomogi. Szczegółowych informacji beneficjentom, którzy ubiegali się o przyznanie zapomogi udziela dziekanat Wydziału dla kierunku Biotechnologia. Wypłata zapomóg powinna nastąpić do końca bieżącego roku kalendarzowego.

Zespół zarządzający projektem (17-11-2011; 19:00)

UCZESTNICY ZJAZDU MŁODYCH BIOTECHNOLOGÓW I NIE TYLKO!

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wizyty w GALERII ZDJĘĆ, które zabiorą nas w podróż do niedalekiej przeszłości, kiedy to młodzi Biotechnolodzy z różnych Uczelni spotkali się w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Młodych Biotechnologów w Katowicach!

Zespół zarządzający projektem (22-10-2011; 10:00)

NOWY KURS W RAMACH PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH

W dniu 7 listopada br. dla studentów II stopnia rozpoczynają się zajęcia w ramach kursu Zastosowanie chromatografii cieczowej w biotechnologii środowiskowej. Szczegóły znajdziecie w zakładce DODATKOWE PRZEDMIOTY. Dr Sławek Maślanka z Instytutu Chemii oraz mgr Agnieszka Nowak z Katedry Biochemii zapraszają!

Zespół zarządzający projektem (18-10-2011; 10:00)

OGŁOSZENIE

Zespół zarządzającym projektem przypomina studentom o obowiązku uzupełnienia danych osobowych u tych osób, u których uległy one zmianie. Wszystkie maile proszę kierować na adres atrinbiotech@us.edu.pl, w wersje papierowe (po podpisaniu) proszę składać w Dziekanacie Biotechnologii.

Zespół zarządzający projektem (18-10-2011; 10:00)

KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY ds. MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU pt. „Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia – ATRINBIOTECH” ROZSTRZYGNIĘTY!!!

W dniu 10 listopada br. nastąpiło otwarcie ofert, które wpłynęły na adres atrinbiotech@us.edu.pl w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na stronie http://www.us.edu.pl/ogloszenia. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybrana została oferta Pani Anny Odrzywołek, której osobę na stanowisko Specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w dniu 14 listopada br. rekomendował Koordynator Projektu.

Zespół zarządzający projektem (14-10-2011; 18:00)

Wypłata stypendiów za miesiąc październik w roku akademickim 2011/2012

Uprzejmie informujemy, że nowe listy stypendialne zostaną opublikowane w drugiej połowie października, a wypłata zaległych stypendiów za miesiąc październik będzie miała miejsce w listopadzie.

Zespół zarządzający projektem (11-10-2011; 10:00)

Ogłoszenie dla studentów studiów II stopnia, którzy wybrali kurs: Zastosowanie chromatografii cieczowej w biotechnologii środowiskowej

Zawiadamiam studentów, że pierwszy wykład z przedmiotu Zastosowanie Chromatografii Cieczowej w Biotechnologii Środowiskowej odbędzie się w dniu 7 listopada 2011 (poniedziałek) o godzinie 8:00 w Auli przy ul. Jagiellońskiej 28. Zajęcia laboratoryjne rozpoczną się w Katedrze Biochemii 14 listopada 2011 (poniedziałek) zgodnie z harmonogramem ćwiczeń.

Studenci przystępujący do ćwiczeń z przedmiotu Zastosowanie Chromatografii Cieczowej w Biotechnologii Środowiskowej zobowiązani są do zaznajomienia się z instrukcją.

Kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń odbędzie się 29.11.2011r.

Dr Sławomir Maślanka, 10.10.2011


ZAPOMOGI LOSOWE – DOKUMENTACJA

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Projektu w zakładce: PLIKI DO POBRANIA dostępna jest już dokumentacja dotycząca zapomóg losowych. O zapomogę może się ubiegać beneficjent Projektu, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej i złożył w przewidzianym terminie stosowną dokumentację. Termin składania wniosków o zapomogę w roku 2011: od 15 września do 31 października.

Zespół zarządzający projektem (30-08-2011; 16:00)


Dodatkowe przedmioty specjalnościowe w roku akademickim 2011/2012

W nadchodzącym roku akademickim 2011/2012 zapraszamy studentów studiów II stopnia na dwa przedmioty specjalnościowe.

Zgodnie z decyzją MNiSW zajęcia z przedmiotu Wykorzystanie mikroskopii fluorescencyjnej w badaniach genomów roślin użytkowych, prowadzone przez pracowników Katedry Anatomii i Cytologii Roślin, odbędą się w pierwszym tygodniu października 2011 roku i zostają wpisane w listę przedmiotów dodatkowych nowego roku akademickiego.

Natomiast Katedra Biochemii zaprasza na cykl wykładów i ćwiczeń w ramach przedmiotu Zastosowanie chromatografii cieczowej w biotechnologii środowiskowej. Wykłady oraz ćwiczenia poprowadzi dr Sławomir Maślanka z Instytutu Chemii wraz z panią mgr Agnieszką Nowak z Katedry Biochemii. Planowany termin zajęć październik-listopad 2011 roku.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół zarządzający projektem (02-07-2011)

Katedra Genetyki zaprasza na dodatkowe zajęcia
w ramach kierunku zamawianego

Katedra Genetyki zaprasza studentów I roku studiów II stopnia na cykl wykładów i zajęć laboratoryjnychw ramach kursu Design and preparation of expression constructs for plant functional genomics. Cały kurs prowadzony będzie w języku angielskim przez zaproszonego wykładowcę dr Jonasa Krebsa. Zajęcia zaczynają się 16 maja zgodnie z harmonogramem
Natomiast w dniach 6-10 czerwca br. odbywać się będą wykłady i zajęcia laboratoryjne w ramach dodatkowego przedmiotu Strategia Tilling w hodowli roślin. Szczegółowy plan zajęć zostanie wkrótce zamieszczony na stronie projektu.

Zespół zarządzający projektem (11-05-2011; 10:00)


Ruszają zajęcia w ramach przedmiotu GMO w biotechnologii środowiska

Katedra Biochemii zaprasza studentów I roku studiów II stopnia na cykl wykładów w ramach przedmiotu GMO w biotechnologii środowiska. Wykłady będą się odbywały w Sali B-01 zgodnie z harmonogramem. Dodatkowe osoby (poza już zapisanymi uczestnikami), które zdecydują się na udział w zajęciach, proszone są o kontakt z koordynatorem przedmiotu.
GMO w biotechnologii środowiska to drugi przedmiot, obok Metod oceny potencjału biodegradacyjnego mikroorganizmów, należący do puli przedmiotów dodatkowych, realizowanych w ramach podnoszenia atrakcyjności kształcenia na kierunku zamawianym.

Zespół zarządzający projektem (03-05-2011; 15:00)


ZMIANY NA LISTACH STYPENDIALNYCH

Kolejni studenci studiów I stopnia z listy rankingowej otrzymują stypendia motywacyjne. Szczegóły w zakładce Stypendia.

Zespół zarządzający projektem (29-03-2011; 19:00)


STAŻE ZAWODOWE – DOKUMENTACJA

Uprzejmie informujemy, że na stronie projektu dostępna jest już dokumentacja dotycząca staży zawodowych. Osoby zainteresowane udziałem w stażach prosimy o dokładne zapoznanie się z załączonymi plikami. Nabór na staże odbędzie się na początku kwietnia, a o jego dokładnym terminie beneficjenci zostaną poinformowani w odrębnym komunikacie. UWAGA: staże zawodowe dotyczą wyłącznie beneficjentów będących uczestnikami studiów II stopnia.

 

Zespół zarządzający projektem (04-03-2011; 22:00


STAŻE ZAWODOWE – ZNANY JEST JUŻ TERMIN NABORU

Studenci studiów II stopnia, zainteresowani udziałem w stażach zawodowych proszeni są o zapoznanie się z harmonogramem realizacji tego działania. Szczegóły w zakładce Program Staży.

Zespół zarządzający projektem (18-03-2011; 19:00)


Konsultanci naukowi do przedmiotu English in Biotechnology

to osoby, powołane w każdej Katedrze/Zakładzie, przypisanej do kierunku Biotechnologia, które będą wspomagać lektorów w prowadzeniu zajęć

Do obowiązków konsultantów merytorycznych w ramach zajęć „English in Biotechnology” należy:

  1. Wspomaganie podopiecznych w zrozumieniu tekstów publikacji naukowych
    o charakterze przeglądowym i eksperymentalnym.
  2. Nadzór przy przygotowywaniu przez podopiecznych prezentacji i streszczeń publikacji naukowych.
  3. Pomoc w przygotowaniu listy trudniejszych terminów.
  4. Wystawienie każdemu z podopiecznych ocen, zgodnie z zasadami zaliczenia, zawartymi w odrębnym pliku.
  5. Każdemu z konsultantów zaleca się wizytację przynajmniej jednych zajęć dydaktycznych.

Kurs wyrównawczy z chemii!
Nowe terminy zajęć, szczegóły w zakładce Kursy wyrównawcze

kurs rozpocznie się 23 lutego


Dotyczy studentów I roku studiów I i II stopnia kierunku zamawianego, pobierających stypendium motywacyjne

W związku ze zbliżającym się ustawowym terminem rozliczeń z podatnikami (28 luty 2011), beneficjenci kierunku zamawianego „Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia – ATRINBIOTECH”, pobierający stypendia motywacyjne, otrzymają od Uniwersytetu Śląskiego informację PIT-11 za rok 2010.
Na podstawie otrzymanego rozliczenia PIT-11 studenci dokonają rocznych rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym. Kwotę pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wykazanej w PIT 11, należy wpisać do właściwego formularza rozliczenia rocznego. Na tej podstawie studenci kierunku zamawianego, którzy pobrali stypendium motywacyjne w roku 2010, będą mogli ubiegać się o stwierdzenie przez Urząd Skarbowy nadpłaty zaliczki podatkowej i jej ewentualny zwrot.
Uniwersytet Śląski, wraz z rozliczeniami przesyłanymi do właściwych Urzędów Skarbowych, dołączy kopię wyjaśnienia, dotyczącego zwolnienia z podatku stypendiów, wypłaconych w ramach kierunku zamawianego „Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia – ATRINBIOTECH”.
Jolanta Rutkowska-Kłosek, z-ca kwestora UŚ


Studenci pobierający stypendium motywacyjne!

W dniu 22 lutego 2011r. (wtorek) można jeszcze osobiście odebrać rozliczenie roczne PIT-11. W tym celu proszę o kontakt z Panią Mariolą Latos z Działu Finansowego, pokój 51, II piętro, budynek Rektoratu przy ulicy Szkolnej 12.

 

Zespół zarządzający projektem (21-02-2011; 15:15)


Studenci pobierający stypendium motywacyjne!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 lutego 2011r. w godzinach od 10.00 do 14.00
w Dziekanacie kierunku Biotechnologia WBIOŚ będzie można odebrać rozliczenie
PIT-11 za rok 2010.

Zespół zarządzający projektem (15-02-2011; 18:00)


Studenci pobierający stypendium motywacyjne!

W najbliższych dniach zostanie zorganizowane spotkanie, na którym będzie można odebrać osobiście rozliczenie PIT-11. Dokładny termin zostanie podany wkrótce!!!

Zespół zarządzający projektem (12-02-2011; 12:00)


KONSULTACJE POEGZAMINACYJNE Z PRZEDMIOTU
PODSTAWY STRUKTURY EUCARYOTA

Uprzejmie informuję, że w dniu 09.02.2011 (środa) w godzinach 12:00 – 14:30 odbędą się w Katedrze Anatomii i Cytologii Roślin konsultacje z przedmiotu Podstawy Struktury Eucaryota. Osoby prowadzące konsultacje to:

dr hab. prof. UŚ Robert Hasterok, dr Maja Orzechowska,

dr Dominika Idziak oraz dr Agnieszka Brąszewska-Zalewska.

Analogiczne konsultacje w Katedrze Histologii i Embriologii Roślin poprowadzi dr Weronika Rupik w dniu 10.02.2011 (czwartek)

w godzinach 12:00 – 14:30.

Powyższe konsultacje kierowane są do wszystkich studentów I roku na studiach

I stopnia, kierunek biotechnologia, którzy są beneficjentami projektu zamawianego ATRINBIOTECH i byli obecni na I terminie egzaminu z przedmiotu Podstawy Struktury Eucaryota w dniu 27.01.2011, jednak z oczywistych względów prowadzący przedmiot zapraszają przede wszystkim tych studentów, którzy na I terminie egzaminu otrzymali ocenę niedostateczną. Zainteresowani studenci z tej grupy mają prawo wglądu w swoje prace egzaminacyjne.

dr hab. prof. UŚ Robert Hasterok

Zespół zarządzający projektem (05-02-2011; 12:20)


Studenci pobierający stypendium motywacyjne, a nie posiadający numeru NIP, proszeni są o wypełnienie druku NIP-3 i jak najszybsze złożenie go w Dziekanacie Biotechnologii.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w dniu dzisiejszym, tj. 2 luty 2011 roku od pani mgr Jolanty Kłosek-Rutkowskiej z Działu Płac, wypełnione przez Państwa druki NIP-3, zostaną oddane do Działu Prac UŚ w celu potwierdzenia i wysłane do Urzędu Skarbowego przez Uczelnię.

Jednocześnie przypominamy wszystkim studentom, pobierającym stypendium motywacyjne o pilnym obowiązku doniesienia do Dziekanatu danych dotyczących właściwych Urzędów Skarbowych!.

Zespół zarządzający projektem (02-02-2011; 21:00)


RUSZA WYPŁATA STYPENDIÓW MOTYWACYJNYCH

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym listy z nazwiskami osób zakwalifikowanych do otrzymywania stypendiów motywacyjnych zostały przekazane do realizacji przez stosowny dział administracji ogólnouczelnianej UŚ. Oznacza to, że wypłata zarówno zaległych (październik – listopad), jak i bieżącego (grudzień) stypendium powinna mieć miejsce w najbliższym czasie (teoretycznie – do końca bieżącego roku kalendarzowego). Wypłata kolejnych stypendiów powinna już odbywać się płynnie i bez opóźnień.


Zespół zarządzający projektem (22-12-2010; 15:50)

 


ZWOLNIENIE STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO Z PODATKU DOCHODOWEGO

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, stypendia będą wolne od podatku dochodowego pod warunkiem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu. Procedura mająca na celu uzyskanie zwolnienia została zainicjowana po podpisaniu umowy projektowej przez MNiSW (30.11.2010) oraz odpowiedniego zarządzenia przez JM Rektora UŚ (06.12.2010). Dalsze informacje w tej sprawie pojawią się po otrzymaniu decyzji z Ministerstwa.

Zespół zarządzający projektem (22-12-2010; 16:05)

 

STYPENDIA MOTYWACYJNE – WYMÓG FORMALNY
Dotyczy wyłącznie tych studentów kierunku zamawianego „Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia – ATRINBIOTECH”, którzy równocześnie studiują na innym kierunku studiów.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 1 ust. 4 „Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów w Uniwersytecie Śląskim w ramach projektu pt. Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia – ATRINBIOTECH – zadanie nr 1” warunkiem otrzymania stypendium motywacyjnego jest wypełnienie i podpisanie odpowiedniego oświadczenia. Plik oświadczenia jest dostępny w zakładce „Do pobrania” oraz w wersji drukowanej w Dziekanacie WBiOŚ.
Powyższy wymóg jest uwarunkowany niemożnością jednoczesnego pobierania stypendium motywacyjnego w ramach więcej niż jednego kierunku zamawianego.

Zespół zarządzający projektem (22-12-2010; 15:00)