logo
baner

Organizatorzy:
dr hab. prof. UŚ Robert Hasterok
dr hab. prof. UŚ Ewa Kurczyńska
dr Izabela Greń
mgr Dorota Siwińska
Studencki Koordynator ds. Zjazdu Ewa Wierus
Przedstawiciel Samorządu Studenckiego Przemysław Danek

ZJAZD

ATRINBIOTECH
Sponsorzy
www.meranco.com.pl

 

www.zeiss.pl

Celem zjazdu jest rozpowszechnienie wiedzy z zakresu biotechnologii organizmów i biotechnologii środowiska, a także wymiana doświadczeń w tym zakresie pomiędzy studentami uczelni z całej Polski. Zjazd jest organizowany przez studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska dla innych studentów, dzięki czemu będziemy mogli podzielić się własnymi hobby, zainteresowaniami czy wynikami badań przez nas prowadzonych.

Każde nadesłane streszczenie będzie podstawą kwalifikacji studentów do wystąpienia w postaci referatu. Wystąpienia będą podlegać ocenie Komitetu Naukowego, a wyróżnione prace zostaną nagrodzone. Podczas Zjazdu młodzi naukowcy w swoich referatach będą prezentować aktualne kierunki badań, swoje własne zainteresowania, a także ogólną tematykę podejmowaną w społeczności studentów biotechnologii. Na Zjeździe poza wygłoszeniem referatów uczestnicy będą mięli okazję zaprezentować swoje badania, tudzież zainteresowania w formie posterów, które również będą podlegać konkursowi. Zarówno w konkursie referatów, jak i konkursie posterów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe dla wyróżnionych prac.

Przewidziane są także wystąpienia znakomitych naukowców zarówno z segmentu biotechnologii organizmów, jak i biotechnologii środowiska. Mamy przede wszystkim nadzieję, że spotkanie to będzie okazją do integracji środowiska naukowego prowadzącego prace badawcze w tym obszarze, a także pozwoli na poszerzenie horyzontów młodych adeptów biotechnologii, którzy dopiero ,,wchodzą” w świat nauki. To od uczestników konferencji, ich inwencji i chęci zależy efekt końcowy spotkania.

Miejsce i data zjazdu:

Katowice, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska przy ul. Bankowej 9

22-23 września 2011 r.

 

Komitet Naukowy I Ogólnopolskiego Zjazdu Młodych Biotechnologów

Patronat honorowy:

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko