logo
baner

Organizatorzy:
prof. dr hab. Robert Hasterok
dr Izabela Greń
mgr Dorota Siwińska
Studencki Koordynator ds. Zjazdu Lic. Ewa Wierus
Współpracownicy Lic. Anna Skubacz, Lic. Katarzyna Stasiak

II ZJAZD

 

ATRINBIOTECH

 

Sponsorzy:

www.meranco.com.pl

 

www.zeiss.pl

 

www.dnagdansk.com

 

www.dnagdansk.com

 

www.alab.com.pl

 

Współpracują
z nami:

www.meranco.com.pl

 

www.zeiss.pl

 

Piszą o nas


PLAN II OGÓLNOPOLSKIEGO
ZJAZDU MŁODYCH BIOTECHNOLOGÓW

16 marca 2013r.(dzień 1)

SESJA I: BIOTECHNOLOGIA MIKROORGANIZMÓW I ŚRODOWISKA


08.00 – 09.00

Rejestracja uczestników Zjazdu

09.00 – 09.15

Uroczyste otwarcie Zjazdu, rozpoczęcie sesji: Biotechnologia organizmów i środowiska

09.15 – 10.00

Wykład prof. dr hab. Beaty Cwaliny (Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Politechnika Śląska, Gliwice) Wykorzystanie mikroorganizmów do pozyskiwania metali

10.00 – 10.20

Domaradzka Dorota Biotransformacja naproksenu przez szczep Stenoptrophomonas maltophilia KB2

10.20 – 10.40

Kleina Artur, Juszczuk Andrzej Hodowla zielenic oraz ich potencjalne wykorzystanie do produkcji biodiesla

10.40 – 11.00

Pietrzak Katarzyna i in. Zamgławianie nanocząstkami srebra jako skuteczna metoda dezynfekcji materiałów zabytkowych

11.00 – 11.30

Przerwa kawowa

11.30 – 11.50

Pacwa-Płociniczak Magdalena Zastosowanie bakterii produkujących biosurfaktanty w bioremediacji gleby skażonej związkami ropopochodnymi

12.10 – 12.30

Swędzioł Żaneta Bioaugmentacja gleby skażonej fenolem z wykorzystaniem modyfikowanego genetycznie szczepu Pseudomonas putida (pMPH4)

12.30 – 12.50

Kinga Krysta Geny warunkujące oporność bakterii na antybiotyki w środowisku – nowe spojrzenie

12.50 – 13.00

Podsumowanie

13.00 – 14.00

Przerwa obiadowa


SESJA II: BIOTECHNOLOGIA ROŚLIN


14.00 – 14.45

Wykład dr hab. Grzegorza Bartoszewskiego (Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin, SGGW, Warszawa) Genomika i jej znaczenie w ulepszaniu roślin

14.50 – 15.10

Kulbat Kamila, Szczodrowska Agnieszka Rośliny przyprawowe – lek czy trucizna?

15.10 – 15.30

Borowska Natalia W epigenetycznym labiryncie – o regulacji ekspresji genów rRNA u roślin allopoliploidalnych

15.30 – 15.50

Bręda Ewa Struktura jądra interfazowego modelowej rośliny jednoliściennej – Brachypodium distachyon

15.50 – 16.10

Wiszyńska Anna Mapowanie cytogenetyczne chromosomów Brachypodium sylvaticum metodą BAC-FISH

16.10 – 17.30

Przerwa kawowa + sesja plakatowa

17.30

Nagrodzenie najlepszych wystąpień i plakatów pierwszego dnia Zjazdu


17 marca 2013r.(dzień 2)

SESJA III: BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA


08.00 – 09.00

Rejestracja uczestników Zjazdu

09.00 – 09.15

Uroczyste otwarcie drugiego dnia Zjazdu i rozpoczęcie sesji Biotechnologia medyczna

09.15 – 10.00

Wykład dr hab. Macieja Cedzyńskiego (Instytut Biologii Medycznej PAN, Łódź) Lektyna wiążąca mannan, fikoliny i związana z nimi proteaza serynowa MASP-2 u noworodków

10.00 – 10.20

Krygowska Agata Białka HSPA2 – potencjalna funkcja w nowotworach

10.20 – 10.40

Kitel Radosław Opracowanie nowych induktorów apoptozy komórek nowotworowych, pochodnych genisteiny

10.40 – 11.00

Wandtke Tomasz: Interleukina-27 (IL-27) – nowe rozwiązanie w immunoterapii genowej raka płuca

11.00 – 11.30

Przerwa kawowa

11.30 – 11.50

Noszczyńska Magdalena: Fagoterapia – nowoczesna i innowacyjna, a jednocześnie pierwotna broń w walce z zakażeniami bakteryjnymi

11.50 – 12.10

Pobiega Monika Geny oporności na antybiotyki wśród pałeczek z rodziny Enterobacteriacae

12.10 – 12.30

Bańcyr Edyta Wpływ witaminy A na frekwencję komórek CD4+ u myszy C57/BL6

12.30 – 12.50

Naumowicz Anna Klonowanie i wstępna charakterystyka ekspresji mysiego genu 3110001I22Rik

12.50 – 13.50

Przerwa obiadowa

13.50 – 14.35

Wykład mgr Katarzyny Tkocz (Selvita S.A., Kraków) Selvita S.A. jako przykład idealnego połączenie nauki z biznesem – krótka historia rozwoju firmy

14.40 – 15.00

Sojka Damian Komórki macierzyste w tubce – Nowa nadzieja czy złudzenie?

15.00 – 15.20

Zbrojewicz Ewa Główne zasady przeprowadzania testów aktywacji bazofila (BAT) metodą cytometrii przepływowej

15.20 – 15.40

Skotny Anna Protokoły identyfikacji bazofilów – wykorzystanie cytometrii przepływowej w diagnostyce alergii

15.40 – 17.00

Przerwa kawowa + Sesja plakatowa

17.00 – 17.30

Nagrodzenie najlepszego wystąpienia i plakatów oraz uroczyste zakończenie Zjazdu

 

Program Zjazdu w formacie pdf

program