logo
baner

Organizatorzy:
prof. dr hab. Robert Hasterok
dr Izabela Greń
mgr Dorota Siwińska
Studencki Koordynator ds. Zjazdu Lic. Ewa Wierus
Współpracownicy Lic. Anna Skubacz, Lic. Katarzyna Stasiak

II ZJAZD

 

ATRINBIOTECH

 

Sponsorzy:

www.meranco.com.pl

 

www.zeiss.pl

 

www.dnagdansk.com

 

www.dnagdansk.com

 

www.alab.com.pl

 

Współpracują
z nami:

www.meranco.com.pl

 

www.zeiss.pl

 

Piszą o nas

Zdjęcia z przebiegu zjazdu

 Dzień I - Sesja Biotechnologia mikroorganizmów i środowiska, Sesja Biotechnologia roślin

 Dzień II - Sesja Biotechnologia medyczna

 Sesja plakatowa

 Dziękujemy!

 Autorami zdjęć są: Szymon Dulik, Urszula Guzik, Tomasz Szprycha.

 

Komitet Naukowy II Ogólnopolskiego Zjazdu Młodych Biotechnologów

Patronat honorowy:

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko